Donnerstag, 19. Februar 2009

Best of Okinawa Music ( Full Album )

Best of Okinawa Music
Full Album / Japanese Music / mp3 / 150mb / Rapidshare

JPOP and Folkmusic from the beautiful Island Okinawa
Absolute great album !

Including the songs :

01 Tabidachi ( Yoshida Kyodai )
02 Nada Sousou ( Rimi Natsukawa )
03 Gentle wind Okinawa ( Hae )
04 Koi nu Hajime ( Rimi Natsukawa )
05 Umkaji ( Nenes )
06 Naritai bushi ( Seijin Nobirikawa )
07 Teinsagu nu hana ( Hae )
08 Shimajima kaisha ( Chieko Iha )
09 warabi Gami ( Misako Koja )
10 Jidai no nagare ( Rinji Kadekaru )
11 Nanten no hoshi ( Rimi Natsukawa )
12 Evening calm ( Yoshida Kyodai )
13 Koko kuduchi ( Rinsho Kadekaru )
14 Warabe Kami ( Rimi Natsukawa )
15 Uma uta ( Begin )
16 Chon chon Kijimuna ( Takashi Hirayasu )
17 Okinawa song ( Ryuchi Sakamoto )
18 Tinsagu nu Hana ( Ryukyu Underground )

Download this Album ( Rapidshare )

Keine Kommentare: